o nas

Program opiera się na francuskiej akcji Jouons la Carte de la Fraternité prowadzonej przez La Ligue d’Enseignement od 2002 roku. Od 2016 roku dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus + zyskał europejski wymiar. La Ligue d’Enseignement stał się jego liderem, a partnerami Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), Fundación Cives (Hiszpania) i Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja). W 2019 roku nowym liderem programu został Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja), a do grona dotychczasowych partnerów dołączyły dwie nowe organizacje: ARCI APS (Włochy) oraz Humanitas (Słowenia). W Polsce szkoły po raz pierwszy wzięły udział w pilotażowej odsłonie programu w roku szkolnym 2017/2018. 

Młodzi ludzie, którzy biorą udział w przedsięwzięciu analizują i interpretują współczesne fotografie, a następnie przekuwają swoje myśli w tekst – piszą pocztówkę i wysyłają ją do wybranych nieznajomych osób lub instytucji.

Ligue de l’enseignement – Francja

Ligue de l’enseignement to jedna z największych francuskich organizacji zajmujących się edukacją nieformalną. Powstała w 1866 roku Liga ma na celu zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim, niezależnie od wieku, pochodzenia społecznego czy etnicznego. Działa również na rzecz promocji świeckiego społeczeństwa, solidarności wśród obywateli i obywatelek oraz aktywności obywatelskiej. 103 federacje wchodzące w skład Ligue de l’enseignement oraz 30 000 organizacji członkowskich prowadzi działania w obszarach kultury, edukacji i kształcenia ustawicznego, kultury i mediów, pracy społecznej, działań rekreacyjno-wychowawczych, środowiska i zrównoważonego rozwoju, sportu dostępnego dla wszystkich oraz międzynarodowej solidarności.

Fundacja Cives – Hiszpania

Fundacja Cives to organizacja non profit tworzona przez obywateli i obywatelki uważających edukację za fundament społeczeństw demokratycznych. Jej głównym celem jest promowanie edukacji etycznej i obywatelskiej opartej na wartościach demokratycznych, prawach człowieka, szacunku i solidarności. Jej najistotniejsze działania to z jednej strony szkolenie nauczycieli i nauczycielek w zakresie demokratycznej edukacji obywatelskiej i praw człowieka, a z drugiej – promowanie obywatelstwa europejskiego poprzez inicjatywy przybliżające mieszkankom i mieszkańcom UE jej instytucje oraz przyczyniające się do konsolidowania bardziej partycypacyjnej formy demokracji

Centre for Peace Studies (Centrum Badań nad Pokojem) – Chorwacja

CPS (Chorwacja) Centre for Peace Studies (Centrum Badań nad Pokojem) to organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka i dążąca do zmian społecznych opartych na wartościach demokracji, antyfaszyzmu, niestosowania przemocy, budowania pokoju, solidarności i równości. Cele te realizuje poprzez aktywizm, edukację, badania, rzecznictwo i bezpośrednie wsparcie. Współpracuje ze społecznościami, inicjatywami, organizacjami, mediami, instytucjami i osobami prywatnymi w Chorwacji i zagranicą. Wizją CPS jest solidarne, otwarte i niestosujące przemocy społeczeństwo, którego instytucje zapewniają pokój, stabilność społeczną, polityczną i ekonomiczną, równość oraz wolność wszystkich obywateli i obywatelek. Uwzględniając zachowanie równowagi między naszym istnieniem a środowiskiem naturalnym, członkowie i członkinie CPS biorą czynny udział w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu dobrem wspólnym i rozwoju swoich społeczności.

Fundacja Szkoła z Klasą – Polska

Fundacja Szkoła z Klasą jest organizacją pozarządową zajmująca się edukacją. Powstała w 2015 roku, bazując na doświadczeniach programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, działającej od 2002 roku. Wierzymy, że przyszłość świata zależy od mądrej edukacji. Dlatego wspieramy szkoły w zmianie, pomagając im stać się innowacyjnymi, otwartymi środowiskami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych, takimi gdzie panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Humanitas (Centre for global learning) – Słowenia

Humanitas to organizacja pozarządowa założona w 2000 roku. Jej misją jest szerzenie świadomości na temat globalnych wyzwań oraz wspieranie inkluzywności i odpowiedzialności społecznej. Humanitas prowadzi edukację globalną (Global Education – GE) oraz warsztaty międzykulturowe dotyczące praw człowieka, uprzedzeń, stereotypów, mowy nienawiści, dyskryminacji i migracji dla uczniów i nauczycieli w szkołach. Poprzez te warsztaty szerzy ideę solidarności oraz kulturę dialogu i współpracy. Członkowie organizacji są przekonani, że projekt jest zbieżny z podejmowanymi przez nich działaniami i stanowi wartość dodaną do ich własnych przedsięwzięć

ARCI A.P.S. – Włochy

Arci APS to założona w 1957 roku włoska organizacja działająca na rzecz awansu społecznego. Jej zasięg obejmuje terytorium całego kraju.

Liczy około miliona członków i członkiń, składa się z 17 komitetów regionalnych, 115 komitetów lokalnych oraz 4 400 klubów rekreacyjnych i kulturalnych. Główne obszary działania to:

– Kultura: misją Arci jest organizowanie wydarzeń rekreacyjnych i kulturalnych (muzyka, literatura, taniec, teatr, festiwale filmowe, kursy, programy kulturalne, itp.).

– Edukacja, szkolenie i badania: w zakres tego obszaru wchodzą zarówno zagadnienia kulturowe (muzyka, zajęcia teatralne, literatura, wideo, języki, itd.), jak i społeczne (doraźne szkolenia dla konkretnych odbiorców, np. koordynatorów społecznych, międzykulturowych).

– Migracja, prawo do ubiegania się o azyl i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i rasizmu: kampanie informacyjne i szerzące świadomość, wspieranie migrantów i migrantek, wsparcie ich samoorganizacji