o nas

Projekt Erasmus+ Širimo solidarnost (SAY) izvaja v Franciji, Španiji, na Poljskem, Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji. Prvotno ga je leta 2002 v Franciji zasnovala organizacija La Ligue de l'enseignement in od takrat se vsako leto izvaja v Franciji kot izobraževalni odziv na naraščanje rasizma in izključevanja. Projekt poudarja pomen sobivanja različnih idej, ver, ras, statusov, s preprosto dejavnostjo za učence, ki je sestavljena iz pošiljanja solidarnostnih sporočil naključnim ljudem v njihovi skupnosti, kar spominja na idejo »sporočilo v steklenici

Pred pošiljanjem sporočil mladi skupaj z učitelji in učiteljicami kritično analizirajo fotografije, ki jih prejmejo v okviru projekta in na katera napišejo sporočilo. Prejemnike razglednic nato povabijo, da na sporočilo odgovorijo in le-to pošljejo organizaciji, ki v njihovi državi koordinira projekt: La Ligue de L'enseignement v Franciji, Center za mirovne študije na Hrvaškem, Foundacion Cives v Španiji, ARCI v Italiji, Humanitas v Sloveniji in School with Class Foundation na Poljskem.

La Ligue de l'enseignement

La Ligue de l'enseignement je ena največjih francoskih organizacij na področju neformalnega izobraževanja. Ustanovljena je bila leta 1866 s ciljem, da zagotovi dostop do izobraževanja vsem, ne glede na njihovo starost, socialno in etnično pripadnost. Organizacija spodbuja sekularno družbo, solidarnost in aktivno državljanstvo. Organizacijo sestavljata 102 zvezi s 30.000 člani, ki izvajajo dejavnosti na področju kulture, izobraževanja in vseživljenjskega učenja, kulture in medijev, socialnega dela, rekreacijsko-izobraževalnih dejavnosti, okolja in trajnostnega razvoja, športa in mednarodne solidarnosti.

Fundacija CIVES

Fundacija CIVES si že več kot deset let prizadeva za polno državljanstvo v socialni in demokratični pravni državi. Organizacija se zavzema za izobraževanje kot sredstva za ustvarjanje državljanov z demokratičnimi vrednotami, ki temeljijo na solidarnosti, kritičnem razmišljanju, medkulturnosti in strpnosti. Področja delovanja organizacije so izobraževanje učiteljev o izobraževanju za demokratično državljanstvo in človekove pravice, ter spodbujanje evropskega državljanstva s pobudami, katerih cilj je približati državljane institucijam EU in prispevati k utrditvi bolj participativne demokracije.

Center za mirovne studije

Center za mirovne studije je neprofitno združenje državljanov, ki spodbuja družbene spremembe na načelih nenasilja, vzpostavljanja miru in spoštovanja človekovih pravic. Organizacija deluje na področju izobraževanja, raziskav, zagovorništva in aktivizma. Osredotoča se na raziskave na področju človekovih pravic, vzpostavljanja miru in izobraževanja, ki temelji na politiki in aktivizmu; deluje tudi na spodbujanju in podpiranju vrednot nenasilja, pravičnosti, spoštovanja človekovih pravic in sprejemanja / strpnosti do razlik. Trije glavni programi organizacije so: boj proti ksenofobiji, rasizmu in etnični diskriminaciji; vzgoja za mir in spodbujanje nenasilja; spodbujanje socialne in ekonomske solidarnosti in človekove varnosti.

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkoła z Klasą je strokovna, neprofitna organizacija s sedežem v Varšavi. Ekipo sestavljajo strokovnjaki z izkušnjami na področju izobraževanja in vodenja inovativnih projektov na državni ravni. Organizacija je bila ustanovljena oktobra 2015 in je del enega najuspešnejših izobraževalnih programov na Poljskem, ki ga od leta 2002 izvajata Center za državljansko vzgojo in "Gazeta Wyborcza" (nacionalna revija) – kjer je vključenih več kot 8.500 šol, 100.000 učiteljev in milijon učencev. Namen organizacije je podpirati izobraževanje po meri sodobnega sveta; šole, ki so odprte in se ukvarjajo z reševanjem socialnih problemov; pospeševati razvoj spretnosti 21. stoletja v poljskih šolah; izboljšati kakovost usposabljanja učiteljev in poklicnega razvoja; povečati prestiž učiteljskega poklica, poudariti in spodbujati dejavnosti ravnateljev / ravnateljic, učiteljev in drugih oseb, ki delujejo v korist dobrega izobraževanja na Poljskem in v tujini; izenačiti izobraževalne možnosti otrok in mladine; okrepiti državljansko poslanstvo šole, vzpostaviti vezi med šolami in lokalnimi skupnostmi.

Humanitas

Društvo Humanitas je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2000. Glavno poslanstvo organizacije je ozaveščanje o globalnih problemih in spodbujanje socialne vključenosti in odgovornosti. Glavne dejavnosti društva so globalno učenje, projekti razvojnega sodelovanja in pravična trgovina. Društvo vodi delavnice globalnega učenja in medkulturne delavnice, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, predsodki, stereotipi, sovražnim govorom, diskriminacijo in migracijami v šolah (za učitelje in otroke). Na mednarodni ravni je Humanitas aktiven v mreži EPTO (European peer training organization), ki organizira usposabljanja proti diskriminaciji. Humanitas je tudi nacionalni predstavnik v evropski delovni skupini CONCORD HUB 4 za globalno izobraževanje in javno delovanje. Humanitas je eden od ustanoviteljev slovenske platforme SLOGA, v okviru katere koordinira delovno skupino za globalno učenje. Humanitas je del tega projekta, ker iskreno verjame v solidarnost in sodelovanje, in v tem projektu vidi dodano vrednost, ki je zelo povezana z njegovim delom v šolah.

ARCI

ARCI je italijanska organizacija, ustanovljena leta 1957. Nahaja se na celotnem ozemlju Italije in ima približno milijon članov, 17 regijskih odborov, 115 lokalnih odborov in 4.400 rekreacijskih in kulturnih klubov. Njegova glavna področja delovanja so: 

· Kultura: poslanstvo organizacije je nuditi rekreacijske in kulturne priložnosti (glasbena literatura, ples, gledališče, filmski festivali, tečaji, kulturni programi, ...).

· Izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje: ukvarjajo se tako s kulturnimi vprašanji (glasba, dramske dejavnosti, literatura, video, jeziki itd.) kot tudi s socialnimi (priložnostni tečaji za usposabljanje določene javnosti, kot so socialni operaterji, medkulturni operaterji.) ..).

· Priseljevanje, pravica do azila in boj proti vsem oblikam diskriminacije in rasizma: ozaveščevalne kampanje, opolnomočenje migrantov, podpora samoorganizaciji migrantov .  

V zadnjih 5 letih je organizacija izvedla veliko število izobraževalnih dejavnosti znotraj šol za krepitev socialnih kompetenc mladih. Vodilna nit teh dejavnosti, v katere so vključeni učenci in učenke, je izobraževanje novih generacij okoli spoštovanja raznolikosti in boja proti diskriminaciji z dekonstrukcijo stereotipov in razbijanjem prepričanj, ki jih določata nevednost in strah.