o nama

“BEST: Build European Solidarity Today. Let’s replay the fraternity card in Europe” projekt je koji se provodi u Francuskoj, Španjolskoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji u okviru programa Erasmus+. Izvorno ga je 2002. godine dizajnirala La ligue de L'ensignement u Francuskoj i od tada se svake godine u Francuskoj provodi kao obrazovni odgovor na rastuće negativne društvene trendove, uključujući rasizam i isključenost. Projekt naglašava važnost suživota različitih ideja, religija, rasa, statusnih skupina itd. kroz jednostavnu aktivnost slanja poruka solidarnosti učenika slučajno odabranim ljudima u njihovim zajednicama, nalik na ideju o "poruci u boci". Učenika škola kroz projekt rade na razvoju kritičkog razmišljanja, uče analizirati fotografije i kreativno pisati što će rezultirati započinjanjem dijaloga s građanima putem poruka solidarnosti. Pripremne aktivnosti, uključujući radionice o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji, pristranosti percepcije detaljno su objašnjene u priručniku za nastavnike. Primatelji razglednica pozvani su podijeliti svoj odgovor s organizacijama koje koordiniraju projekt, a one ih šalju natrag školama - La ligue de L'ensignement u Francuskoj, Centar za mirovne studije u Hrvatskoj, Foundacion Cives u Španjolska i Fundacja Szkoła z Klasą u Poljskoj. U školskoj godini 2017./2018. oko 150 000 učenika sudjelovat će u projektu i poslati svoje razglednice.

Osnovna je ideja - rad na globalnim problemima s učenicima i  započinjanje dijaloga škola i lokalnih zajednica kroz slanje razglednica s porukama solidarnosti.

La Ligue de l'enseignement - Francuska

La Ligue de l'enseignement jedna je od najvećih francuskih organizacija u području neformalnog obrazovanja. Osnovana je 1866. s ciljem garantiranja pristupa obrazovanju za sve, neovisno o dobi, socijalnom ili ekonomskom statusu. Promiče vrijednosti sekularnog društva, solidarnost među građanima i aktivno građanstvo. 102 federacije La Ligue i njihovih 26 000 organizacija članica organiziraju aktivnosti u području kulture, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, kulture i medija, socijalnog rada, rekreativno-odgojne aktivnosti, te aktivnosti u području zaštite okoliša i održivog razvoja, inkluzivnog sporta i međunarodne solidarnosti.

Fundacion CIVES – Španjolska

Zaklada Cives radi više od deset godina na postizanju punog građanstva u socijalnoj i demokratskoj pravnoj državi. Specijalizirana za promicanje obrazovanja za vrijednosti, Zaklada Cives zalaže se za obrazovanje kao sredstvo za stvaranje građana s čvrstim demokratskim vrijednostima utemeljenim u solidarnosti, kritičkom razmišljanju, interkulturalnosti i toleranciji. Područja djelovanja su, s jedne strane, obuka učitelja o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava, a s druge strane, promicanje europskog građanstva kroz inicijative kojima je cilj približiti građane institucijama EU-a i pridonijeti učvršćivanju participativne demokracije.

Centar za mirovne studije  - Hrvatska

Centar za mirovne studije je neprofitna udruga građana koja radi na društvenim promjenama na načelima nenasilja, izgradnje mira i poštivanja ljudskih prava, kombinirajući obrazovanje, istraživanje, zagovaranje i aktivizam. CMS se fokusira na zagovaranje i istraživanje utemeljeno u aktivizmu u području ljudskih prava, izgradnje mira i obrazovanja. Radimo na promociji i podržavanju vrijednosti nenasilja, pravde i poštivanja ljudskih prava. CMS djeluje kroz tri kompatibilna programa: Azil, integracija i ljudska sigurnost, Mirovno obrazovanje i afirmacija nenasilja i Borba protiv nejednakosti.

SZKOLA z KLASA FUNDACJA - Poljska

SZKOLA z KLASA FUNDACJA je stručna, neprofitna organizacija sa sjedištem u Varšavi (Poljska). Naš tim čine profesionalci s iskustvom u području obrazovanja i upravljanja inovativnim projektima na nacionalnoj razini. Zaklada SZKOLA z KLASA  osnovana je u listopadu 2015. godine kroz izdvajanje najvećeg i jednog od najuspješnijih obrazovnih programa u Poljskoj koji su od 2002. godine vodili Centar za obrazovanje za građanstvo i "Gazeta Wyborcza" (nacionalni časopis) - s više od 8.500 škola, 100.000 učitelja i milijun učenika.

Svrha SZKOLA z KLASA FUNDACJA je: podržati obrazovanje prilagođeno suvremenom svijetu, škole koje su otvorene i bave se rješavanjem socijalnih problema; poticati razvoj vještina 21. stoljeća u poljskim školama; poboljšati kvalitetu obrazovanja nastavnika i profesionalnog razvoja; povećati prestiž učiteljske profesije, istaknuti i promovirati aktivnosti ravnatelja 

/ravnateljica, učitelja i drugih osoba koje djeluju u korist dobrog obrazovanja u Poljskoj i inozemstvu; izjednačiti obrazovne mogućnosti djece i mladih; ojačati građansku misiju škole, izgraditi veze između škola i lokalnih zajednica.

Humanitas (Centar za globalno učenje i suradnju) - Slovenija

Humanitas je nevladina organizacija osnovana 2000. godine. Njena je glavna misija podizanje svijesti o globalnim problemima i poticanje društvenog uključivanja i odgovornosti. Njihove glavne aktivnosti su globalno obrazovanje, projekti razvojne suradnje i poštena trgovina. Organizacija provodi radionice globalnog i interkulturnog obrazovanja s fokusom na ljudskim pravima, predrasudama, stereotipima, govorom mržnje, diskriminacijom i migracijama u školama (za učitelje i djecu).

Na međunarodnoj razini, Humanitas je aktivan u EPTO-u (European peer training organization), koja organizira antidiskriminacijske treninge. Humanitas je također nacionalni predstavnik u radnoj skupini CONCORD HUB 4 za obrazovanje za globalno građanstvo. Humanitas je jedan od utemeljitelja slovenske platforma za razvojnu suradnju, SLOGA (www.sloga-platform.org/sloga/en/) u kojoj koordinira radnu skupinu o globalnom obrazovanju.

Humanitas je dio ovog projekta jer iskreno vjeruje u solidarnost i suradnju temeljenu na informiranoj akciji. Dakle, Humanitas vidi dodanu vrijednost u ovom projektu i njegovom cilju, koji je u velikoj mjeri povezan s našim radom u školama.

ARCI - Italija

Associazione Arci je talijanska organizacija osnovana 1957. Prisutna je u cijeloj Italiji, s približno jednim milijunom članova, 17 regionalnih odbora, 115 mjesnih odbora i 4.400 rekreativnih i kulturnih klubova.

Njihova glavna područja rada su:

~ Kultura: Arcijeva misija je ponuditi svima prilike za rekreacijske i kulturne programe (glazba, književnost, ples, kazalište, filmski festivali, tečajevi, kulturni programi,...).

~ Obrazovanje, osposobljavanje i istraživanje: programi se bave i kulturnim (glazba, dramske aktivnosti, književnost, video, jezici, itd.) i društvenim sadržajima (ad-hoc tečajevi za osposobljavanje određenih skupina kao što su socijalni radnici, interkulturni medijatori...).

~ Imigracija, pravo na azil i borba protiv svih oblika diskriminacije i rasizma: kampanje, osnaživanje migranata, podrška samoorganizaciji migranata...

U posljednjih 5 godina Arci je proveo značajan broj obrazovnih aktivnosti u školama za jačanje socijalnih kompetencija mladih. Nit vodilja ovih aktivnosti je obrazovanje novih generacija da poštuju različitost i da se bore protiv diskriminacije ljudi stranog podrijetla, dekonstrukcijom stereotipa i razbijanjem uvjerenja oblikovanih neznanjem i strahom.